He Kōpara

He Kōpara

  • Music
  • Auckland Exclusive

Ka whai wāhi mai a Whirimako Black rātou ko Allana Goldsmith, ko Leon Wharekura, ko Dixon Nacey.

Ka taiea, ka huatau anō te huatakitanga o te hui Ahurei, i tētahi o ngā kaiwaiata kōmanawa motuhake katoa o Aotearoa ka tū ki Tāmaki Makaurau me ōna hoa waiata, ringapuoro rangatira anō mō tētahi pō kotahi noa.

Whai muri iho i tana tū ki te tūranga kaiwaiata matua i te hui Ahurei Tautito o Pōneke i te tau 2021, he tū i pau katoa ai ngā tīkiti, ka rangona “te wairua, te ngākau whiwhita me te māia” (Scoop) o te toa-taumata-rau, o Whirimako Black (MNZM) (Ngāi Tūhoe), otirā, te hihiri o tana tū waiata me te rōreka o tōna reo. Ka waiatahia e ia ko āna ake titonga, ā, ko ētahi tino waiata tautito anō, i te reo Māori me te reo Pākehā. Hei hoa mō tēnei toki ki te atamira ko ngā whetū waiata reorua, ko Allana Goldsmith (Ngāti Porou, Ngāi Tai ki Tōrere) rāua ko Leon Wharekura (Ngaati Mahuta, Ngaati Whaawhaakia, Waikato), otirā, ko te ringatohu puoro inati, ko Dixon Nacey (Mangaia, Rarotonga). He haukai mā te taringa ngā tangi kōmanawa, tautito, ā, me te maha atu anō, otirā, he huarau, he ororau, me te aha, me kai ō taringa ka tika.

Premium Adult $75
Premium Early Bird $69
Premium Concession $69
Premium Group (6+) $69
Premium Under 30 $52
A Adult $65
A Early Bird $59
A Concession $59
A Group (6+) $59
A Under 30 $42
B Adult $45
B Early Bird $39
B Concession $39
B Group (6+) $39
B Under 30 $32
C Adult $35
Hokona iāianā

Ngā rā

301-317 Queen Street, Auckland Central

+64 9 309 2677
www.aucklandlive.co.nz

Ngā mōhiohio whai wāhi

Cart

You will be taken directly to Ticketmaster’s site for payment processing

Shortlist