E hono ana i a onamata ki a inamata hei ārahi i a anamata.

AAF2024 - Āhuareka.jpg


Kua whakaaturia e Te Ahurei Toi o Tāmaki tana kaha ki te hāpai i te reo Māori, i runga i te ngākau whakapuke, i tana tuku hōtaka i raro i te maru o Toitū Te Reo, o tētehi wāhanga o Tuia Te Muka Kōrero. Ka ārahi tēnei rautaki i tō mātou haepapa ki te whakaū i te mana o te ao Māori, e whai wāhi nei ko te tukunga o ngā hōtaka reo Māori, ko te whakanui i te reo Māori hei taonga, hei wāhanga whakahirahira hoki e rere māori ana i ō tātou ao i Tāmaki Makaurau nei.

Ko te whāinga o tā mātou mahere, ko te whai kia kitea, kia rangona hoki te reo Māori i te roanga o te Ahurei. Kua whakaurua e mātou te reo Māori ki ngā wāhanga katoa o te Ahurei – ki ngā ingoa o ngā whakaaturanga, ki ngā whakamārama kua whakamāoringia, ki ngā hōtaka reo Māori, ki te whakamahinga hoki o ngā kupu Māori kāore i whakapākehātia, otirā ko ērā kua whānui te whakamahia e te tokomaha o ngā tāngata i Aotearoa.

Mā te huarahi o ngā toi e pāorooro ai te reo ki ngā takiwā katoa o Tāmaki Makaurau – ki te Raki, ki te Tonga, ki te Rāwhiti, ki te Uru, ki te Puku anō hoki. Ko te taonga o te reo Māori kua tukuna iho mai i ngā whakatupuranga kei waenga pū, e whai wāhi ana ki ngā momo toi – ki te puoro, ki te ruri, ki te whakaari, ki te waiata, ki ngā kōrero anō hoki, hei pāhekoheko mā ngā apataki o ngā pakeketanga katoa, nō ngā iwi katoa hoki, hei pārekarekatanga anō mō rātou.

Ko te whāinga o tā mātou mahere, ko te whai kia kitea, kia rangona hoki te reo Māori i te roanga o te Ahurei. Kua whakaurua e mātou te reo Māori ki ngā wāhanga katoa o te Ahurei – ki ngā ingoa o ngā whakaaturanga, ki ngā whakamārama kua whakamāoringia, ki ngā hōtaka reo Māori, ki te whakamahinga hoki o ngā kupu Māori kāore i whakapākehātia, otirā ko ērā kua whānui te whakamahia e te tokomaha o ngā tāngata i Aotearoa.

Mā te huarahi o ngā toi e pāorooro ai te reo ki ngā takiwā katoa o Tāmaki Makaurau – ki te Raki, ki te Tonga, ki te Rāwhiti, ki te Uru, ki te Puku anō hoki. Ko te taonga o te reo Māori kua tukuna iho mai i ngā whakatupuranga kei waenga pū, e whai wāhi ana ki ngā momo toi - ki te puoro, ki te ruri, ki te whakaari, ki te waiata, ki ngā kōrero anō hoki, hei pāhekoheko mā ngā apataki o ngā pakeketanga katoa, nō ngā iwi katoa hoki, hei pārekarekatanga anō mō rātou.

Toitū Te Reo – e hono ana i a onamata ki a inamata hei ārahi i a anamata.

Ko te reo kia tika, ko te reo kia rere, ko te reo kia Māori. Karawhiua!

Connecting the past with the present to guide the future.

AAF2024 - Kōtuitui.jpg


Te Ahurei Toi o Tāmaki Auckland Arts Festival has been proud to demonstrate its commitment to te reo Māori through the delivery of programmes under Toitū Te Reo, a component of Tuia Te Muka Kōrero, The Auckland Festival Trust’s Māori Strategy. This strategy guides our responsibility to uphold the mana of te ao Māori, which includes the delivery of te reo Māori programmes, acknowledging the Māori language as a treasure, and as an integral and normalised part of our everyday lives here in Tāmaki Makaurau.

The aim of our plan is to ensure that te reo Māori is seen and heard throughout the Festival. We have integrated te reo Māori into all aspects of the Festival – show titles, translated descriptions, programmes delivered in te reo, and the use of kupu without English equivalents, especially those that have become inherent in their use by many New Zealanders.

Through the platform of the arts, te reo will resound in all areas of Auckland – North, South, East, West, and Central. The taonga of the Māori language that has been handed down through generations presents itself front and centre, included into the art forms of music, poetry, theatre, waiata, and kōrero, for audiences of all ages and backgrounds to engage with and enjoy.

This strategy guides our responsibility to uphold the mana of te ao Māori which includes the delivery of te reo Māori programmes, acknowledging the Māori language as a treasure, and as an integral and normalised part of our everyday lives here in Tāmaki Makaurau.

Through the platform of the arts, te reo will resound in all areas of Auckland – North, South, East, West and Central. The taonga of the Māori language that has been handed down through generations presents itself front and centre, included into the art forms of music, poetry, theatre, waiata, and kōrero, for audiences of all ages and backgrounds to engage with and enjoy.

Toitū Te Reo – connecting the past with the present to guide the future.

Ko te reo kia tika, ko te reo kia rere, ko te reo kia Māori. Karawhiua!

ToitūTeReo_Full Logo+Whakatauki All Colour.png

Images by Jinki Cambronero, March 2024.

Cart

You will be taken directly to Ticketmaster’s site for payment processing

Shortlist